Kompenen Peta : Simbol dan Legenda


Simbol peta adalah tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada permukaan bumi yang terdapat pada peta kenampakannya. Dalam penggambarannya simbol ditempatkan sesuai pada lokasi kenampakan pada peta utama dan penjelasan/keterangannya ditempatkan pada legenda.

Agar dapat dibaca oleh pengguna maka sebaiknya simbol dibuat :

  1. Sederhana
  2. Mewakili obyek aslinya, jika memungkinkan dibuat mirip/sama dengan obyek aslinya tersebut

Berdasarkan kenampakan lingkungannya  simbol dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1. Simbol budaya,

adalah simbol yang mewakili kenampakan budaya, misalnya jalan, rel, kota dan lain-lain

2. Simbol alam,

adalah simbol yang mewakili kenampakan alam, misalnya sungai, gunung, danau dan lainnya

Berdasarkan bentuknya simbol dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Simbol Garis

Digunakan untuk mewakili data geografis yang berhubungan dengan jarak, contoh : sungai, jalan, rel dan batas wilayah

2. Simbol Titik

Simbol titik digunakan untuk mewakili tempat, contoh : kota, gunung dan objek-onjek penting lainnya

3.  Simbol Area

Digunakan untuk mewakili suatu  luasan tertentu, contoh : danau, rawa, gurun dan hutan

Berdasarkan Wujudnya, simbol dibedakan menjadi 3 yaitu :

1.  Simbol Piktorial

adalah simbol yang berupa gambar yang mirip dengan yang sebenarnya

2.  Simbol Abstrak

adalah simbol yang berupa gambar yang tidak mirip dengan yang sebenarnya

3.  Simbol Huruf / Angka

adalah simbol yang berupa huruf / angka

====================================================

Legenda adalah keterangan yang berupa simbol-simbol pada peta agar peta mudah dimengerti oleh pembaca.

Iklan
Tag:

5 Responses to “Kompenen Peta : Simbol dan Legenda”

  1. TERIMA KASIH..SANGAT BERMANFAAT

  2. Makasih buat infonya mas..bagus
    Mas izin copy ya..buat materi

  3. matur nuwun pak, bisa saya pake buat bahan ajar,,….cccciiimmiiiwww

Trackbacks

%d blogger menyukai ini: